Scholen in Heemstede

Scholen in Heemstede

Als ouder mag u zelf beslissen naar welke school uw kind gaat. Het Nederlandse onderwijs kent drie typen scholen: openbare, bijzondere en scholen met een bepaalde pedagogische opvatting. Binnen de grenzen van de wet bepalen zij zelf op welke manier ze les geven. Scholen vermelden hun opvattingen en werkwijzen in hun schoolgids en vaak ook op hun website. Daarbij geven de meeste scholen informatieavonden voor ouders. Verder kunt u een gesprek aanvragen met de directie of ouders in uw omgeving vragen naar hun ervaringen. Klik hier voor een korte omschrijving van de verschillende schooltypen.

Voor kinderen die speciale zorg nodig hebben, bestaat extra ondersteuning. Uitgangspunt is dat ze deze ondersteuning zo veel mogelijk krijgen via de reguliere basisschool. Als dat niet lukt, kunnen ze worden geplaatst op een school voor Speciaal Basisonderwijs. Deze scholen werken samen met reguliere basisscholen in de regio Haarlem. Deze extra ondersteuning of de plaatsing op een zogenoemde SBO-school valt onder het WeerSamenNaarSchool-beleid.
bron: http://cjgheemstede.nl/school-en-opvang/naar-school/basisonderwijs/basisscholen-heemstede

Overzicht van scholen in Heemstede

Klik op het icoontje voor detail informatie per school

 

In Nederland gaan kinderen vanaf hun 5e tot hun 18e verjaardag naar school. Als ouder of verzorger ben je verplicht hier op toe te zien. De school en de leerplichtambtenaar controleren of kinderen daadwerkelijk onderwijs volgen.

Voor meer informatie over de leerplicht van de Gemeente Heemstede, stuur een mail naar leerplicht@haarlem.nl of neem contact op via 023-5113491

 

Basisschool

Stichting voor Basisschool op Algemeen Bijzonder Onderwijs

Icarus valt onder de Stichting voor Basisschool op Algemeen Bijzonder Onderwijs.

Nicolaas Beetsschool

De Nicolaas Beetsschool: een school voor nieuwsgierige kinderen die met en van elkaar willen leren. De Nicolaas Beetsschool is een Christelijke basisschool in Heemstede, prachtig gelegen in het groen. Een school waarin met en van elkaar leren centraal staat. Een uitstekende kennisbasis vinden wij heel belangrijk en dat zien wij als onze kernopdracht. Daarnaast zullen wij ons in het onderwijsaanbod ook richten op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Kinderen van nu hebben namelijk meer nodig dan kennis alleen, om zich in onze snel veranderende en internationale maatschappij tot positieve en maatschappijgerichte individuen te kunnen ontwikkelen.

Basisschool de Evenaar

De Evenaar is een school waar kinderen niet alleen leren, maar ook moeten kunnen opgroeien in een vriendelijke en veilige omgeving. De school streeft er naar de kinderen zich thuis te laten voelen. Als het kind zich veilig voelt kan het zelfvertrouwen ontwikkelen, zelfkennis opdoen en sociaal positief gedrag aanleren. We willen dit in een ongedwongen sfeer realiseren. We werken in alle groepen met de sociaal emotionele methode “Beter omgaan met jezelf en de ander”.

Basisschool Voorweg

De Voorwegschool is door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen erkend als de oudste basisschool in Nederland. Als u het oude gebied van Heemstede doorloopt en u komt op de Voorweg dan is de…

Bosch en Hovenschool

De Bosch en Hovenschool is een school die kinderen opleidt tot zelfstandige, kritische, en tolerante scholieren die zelfverzekerd en met een open houding de stap kunnen zetten naar het Voortgezet Onderwijs. Dat betekent in praktijk dat kinderen gestimuleerd worden zo optimaal mogelijk te presteren en hun kwaliteiten leren te ontwikkelen.

Prinses Beatrixschool

De Prinses Beatrixschool is een protestants-christelijke school

De Valkenburgschool

De Valkenburgschool is een katholieke basisschool waar kinderen en ouders elkaar kennen uit hun wijk, een school met veel aandacht voor elkaar. Saamhorigheid, betrokkenheid en veiligheid zijn op school…

Basis scholen in Heemstede

Evenaar
Icarus
Nicolaas Beets

Middelbare scholen in Heemstede

Scholen in de omgeving van Heemstede