Op zoek naar een goede makelaar in Heemstede

Welke makelaar jou het beste kan helpen wordt bepaald door een aantal factoren. We zetten deze factoren op een rij:

1. referenties
2. persoonlijke klik
3. lokale marktkennis en vooral kennis van de buurt
4. courtage
5. aanpak en werkwijze
6. bij een verkoop, de verwachte verkoopprijs die de makelaar denkt te realiseren
7. bij een aankoop is zicht op de woonwensen op korte en lange termijn cruciaal
8. bij een taxatie, de tijd die de makelaar (RMT) neemt om zich goed in jouw woonplan te verdiepen.

Kiezen voor een makelaar die bijvoorbeeld aangesloten is bij de NVM geeft je extra waarborg voor kwaliteit. Iedere NVM-makelaar heeft een afgeronde makelaarsopleiding.
Jaarlijks dient hij te voldoen aan de vastgestelde educatie-verplichting om zijn kennis up-to-date te houden. De NVM-makelaar houdt zich aan de NVM Erecode met gedragsregels.

Beoordeling aankoopmakelaar Heemstede

1. Bij wellicht de belangrijkste financiële beslissing in je leven gaat het om openheid en vertrouwen. Wat zijn je woonwensen op korte en lange termijn? Wat zijn je financiële mogelijkheden? Kan de aankoopmakelaar zich goed verplaatsen in jou situatie?

2. Weet de aankoopmakelaar jouw wensen om te zetten in mogelijke buurten in Haarlem waar je zou kunnen wonen en huizen die bij je passen. En hoe actief zoekt de aankoopmakelaar voor jou, eventueel ook in het weekend?

3. Het kopen van een woning is zowel een emotioneel als een rationeel proces. Wat doet de aankoopmakelaar als jij je droomhuis hebt gevonden en je niet meer de nadelen van de woning kan of wil zien?

Beoordeling verkoopmakelaar Heemstede

1. hier gaat het vooral om hoe succesvol de verkoopmakelaar is geweest

2. maar ook hier gaat het om vertrouwen, want je geeft immers de sleutel aan de verkoopmakelaar om bezichtigingen te doen in jouw huis.

En communicatie is een belangrijk aspect bij zowel de koop als verkoop. Regelmatig een update over de status en voortgang.

 

De kwaliteit van een makelaar

Tegenwoordig kan iedereen zich makelaarnoemen omdat de beëdiging van makelaar in 2001 door de rechtbank is afgeschaft, zodat aan de titelbescherming een einde kwam

Een “echte” makelaar moet o.a. aan de volgende eisen voldoen:

  1. Ingeschreven staan in een van de twee erkende taxatie registers VastgoedCert of SCVM.
  2. Lid zijn van een van de drie makelaars brancheverenigingen NVMVBO, of VastgoedPRO.
  3. Aangesloten zijn bij het NWWI.

NVM
De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is thuis in alle marktsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. De NVM Vereniging heeft ongeveer 4000 leden.

VastgoedPRO
VastgoedPRO is de enige beroepsorganisatie in Nederland waarin makelaars, taxateurs en andere vastgoed professionals verenigd en georganiseerd zijn. In december 2009 is VastgoedPRO als organisatie ontstaan vanuit fusie tussen Landelijke Makelaars Vereniging LMV en Register van Vastgoed Taxateurs RVT. Hoewel VastgoedPRO eind 2009 is opgericht, gaat de historie van de grondleggers van LMV en RVT meer dan 20 jaar terug.

VBO
VBO Makelaar is de tweede brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs in onroerend goed. De ongeveer staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Ze zijn vakbekwaam en worden permanent getoetst op hun vakkennis. Om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen zijn de VBO-leden gehouden aan de gedragscode. Op hun handelen wordt toegezien door een onafhankelijk tuchtcollege. De VBO behartigt de belangen van haar leden richting politiek en overheid. De VBO is opgericht in 1985 en gevestigd in Rijswijk.

NWWI
Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI is een onafhankelijk, landelijk taxatie instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Het NWWI is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het keurmerk staat voor deskundigheid, transparantie en kwaliteit. Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie volgens heldere richtlijnen tot stand komt. Door taxateurs betrouwbare taxatieproducten te bieden, schept het instituut de voorwaarden voor kwalitatief goede en objectieve taxaties.taxatie Heemstede

VastgoedCert
VastgoedCert is een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateur. Bij VastgoedCert zijn ruim 6.500 gecertificeerde makelaars en taxateurs geregistreerd. Deze makelaars en taxateurs worden gecertificeerd door een Certificerende Instelling (KEMA) op basis van de vereisten die VastgoedCert heeft vastgesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in het een certificatieschema. Bij VastgoedCert aangesloten brancheorganisaties zijn NVM, LMV, NVR en RVT.

SCVM
De registratie in het SCVM-Register is slechts vijf jaar geldig. Om na vijf jaar voor hercertificering in aanmerking te komen dient de SCVM-makelaar zijn kennis en kunde altijd op peil te houden door het volgen van Permanente Educatie. Zo bent u te allen tijden verzekerd van de kwaliteit van uw SCVM makelaar. De instelling die de certificering voor de SCVM verzorgt, is Det Norske Veritas (DNV). Makelaars / taxateurs die aan de hoge vakbekwaamheidseisen kunnen voldoen, kunnen middels deze norm worden gecertificeerd.


Het voordeel van een makelaar die aangesloten is bij een van de 3 verenigingen is dat ze gebonden zijn aan bepaalde kwaliteitseisen en dat er een goede klachten- en geschillenafhandeling is. Zo zijn alle NVM, LMV, en VBO makelaars standaard aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).