Kosten koper bij aankoop woning

Bij de aankoop van een woning heeft u naast de aankoopprijs ook te maken met ‘kosten koper’. Als koper van een bestaande woning, ziet u achter de vraagprijs meestal de afkorting ‘k.k.’ staan. Dit staat voor kosten koper.

Wat betekent ‘kosten koper’

Dit betekent dat u naast de koopsom ook de bijkomende kosten moet betalen. U kunt er vanuit gaan dat deze kosten ongeveer 6% van de koopsom bedragen. De kosten die worden bedoeld als kosten koper aankoop huis zijn o.a.:

Overdrachtsbelasting (2%)
Kosten notaris;
Kadastrale rechten;
Advieskosten hypotheekadviseur;
Taxatierapport;
Bouwtechnische keuring;
Stellen bankgarantie;

Sommige kosten in aftrek brengen op uw inkomen. Dit zijn onder meer de afsluit- en bemiddelingskosten (tot een bepaald maximum), de kosten voor de hypotheekakte, de kosten voor de Nationale Hypotheekgarantie en taxatiekosten. Dat betekent dat de netto kosten lager zijn dan de genoemde 6%. De belastingdienst betaalt immers een gedeelte mee.

Vanaf 1 januari 2016 is het mogelijk om maximaal 102% van de koopsom te financieren. Elk jaar wordt het maximaal te lenen bedrag met 1% verlaagd. In 2018 is het maximaal te financieren bedrag 100% van de koopsom. Dit betekent dat elk jaar een groter deel van de kosten koper uit eigen vermogen van kopers moet worden betaald.